medijska pismenost
banner

Etičke preporuke za novinare u online sferi

Medijska koalicijaEtičke preporuke imaju za cilj da, u kontekstu razvoja onlajn medija i društvenih mreža, odgovore na etičke i profesionalne nedoumice novinara

Novinari su dužni da slede i poštuju profesionalne i etičke principe sadržane u Kodeksu novinara Srbije, a koji se zasnivaju na zalaganju za slobodu mišljenja, govora i izražavanja, kao i nezavisnost medija i medijskih sadržaja.
U Kodeksu se pod interesom javnosti podrazumeva objavljivanje svih važnih informacija koje su čitaocu/slušaocu/gledaocu od pomoći pri formiranju vlastitog suda/mišljenja o poja- vama i događajima. Odredbe Kodeksa novinara Srbije važe i u tradicionalnim i u novim medijima. Novinari su dužni da se pridržavaju i odredbi Zakona o javnom informisanju i medi- jima, a odredbe ovog zakona u velikoj meri važe i u onlajn sferi.
Etičke preporuke imaju za cilj da, u kontekstu razvoja onlajn medija i društvenih mreža, odgovore na etičke i profesionalne nedoumice novinara. Dokument nema nameru da ogra- ničava slobodu mišljenja, govora i izražavanja već da pomogne etičko i profesionalno delovanje novinara i u kontekstu internetskih mogućnosti.