medijska pismenost
banner

Mediji i konflikt: Bitka za srca i umoveŠema koju ćemo prikazati u ovom tekstu preuzeta je od profesora Hju Ranka i na veoma efektan način prikazuje kako mediji mogu da budu zloupotrebljeni za kreiranje konflikta.

Mnogo puta u našoj skorijoj istoriji svedočili smo kako mediji mogu da imaju presudne uloge u kreiranju atmosfere u javnosti pogodne za nastanak koflikta. Ovaj tekst pokazuje neke univerzalne principe kojima mediji mogu da se zloupotrebe u kreiranju konflikta. Imajte na umu da su ponekad stvari jednostavnije nego što to može da se čini.  Mnogo puta u našoj skorijoj istoriji svedočili smo kako mediji mogu da imaju presudne uloge u kreiranju atmosfere u javnosti pogodne za nastanak koflikta. Ovaj tekst pokazuje neke univerzalne principe kojima mediji mogu da se zloupotrebe u kreiranju konflikta. Imajte na umu da su ponekad stvari jednostavnije nego što to može da se čini.  

Istaknite sopstvene "dobre strane"

 • Tvrdite da ja vas slučaj pravedan
 • Govorite o odbrani načina života, standarda života, prava i sloboda
 • Naglasite opasnost gubitka tog načina života
 • Obratite posebnu pažnju na one koji su izgubili imovinu – ukažite na nesreću ljudi i pretnje od daljeg oduzimanja imovine
 • Izbor reči i slika treba da spoji ljude, promoviše vernost, zajedništvo i ponos, da fokusira energuju na akciju, podstakne osećanja.

Umanjite "dobre strane" drugih

 • Igrajte na neznanje većeg broja ljudi o kulturi, tradiciji, verovanjima i porodičnom životu drugih 
 • Zabranite muziku, umetnost, literaturu i popularnu literaturu kulture neprijatelja kako bi se značaj njihovih pozitivnih strana umanjio
 • Netolerancija: odbijte da uzmete u obzir mišljenja drugih, kao i to da li oni imaju legitiman razlog da budu uvređeni  ili osećaju iskreni strah
 • Nepoštovanje "drugih": ne prikazujete ih kao jednake. Koristite podsmeh i sarkazam da ih degradirate, umanjite, uvredite ili ismejete
 • Apstraktnost: koristite apstraktni i uopšteni jezik - mnogo je lakše ubiti "stvar" nego ljudska bića

Umanjite sopstvene "loše strane"

 • Izostavljanje: potiskivanje i prikrivanje sopstvenih loših strana
 • Pokrivanje sopstvenih grešaka, zločina, problema i slabosti
 • Koristite tajnost i cenzuru. Pritisnite medije da prihvate-prilagode-usvoje-zastupaju zvanični stav države. Kontrolišite unutrašnje kritičare i opoziciju
 • Eufemizmi: koristite blag jezik da umanjite stvarnost rata 
 • Zbunjivanje: koristie ambivalentan, neodređen i zavaravjući jezik, nepoznate reči, žargon itd.

Istaknite "loše strane" drugih

 • Koristite reči koje će pokrenuti osećanja: bes, strah, gadjenje, prezir
 • Koristite jezik koji će izazvati mržnju i dati legitimitet činovima osvete
 • Dehumanizacija: prikažite drugu stranu kao nehumanu
 • Koriste priče o “grozotama” koje su drugi učinili
 • Upozoravajte na pretnje koje "drugi" predstavljaju
 • Podstičite strah od gubitka slobode, imovine ili teritorije
 • Insistirajte na pretnjama od progonjenja i smrti - što je pretnja veća to će vaši ljudi biti ujedinjeniji protiv nje i spremniji za sukob
Mediji i konflikt: Bitka za srca i umove