medijska pismenost
banner

Osnove medijske pismenosti - priručnik za učenike

Autori: Nedim Sejdinović i Tatjana Ljubić



Šta je spinovanje, kako koristiti medije, kako prepoznati kvalitetne iinformacije. Priručnik koji treba da pomogne učenicima da što pre savladaju osnove medijske pismenosti.

Postoje brojne definicije pojma „medijska pismenost”, ali sve one se manje-više svode na – sposobnost razumevanja, kritičkog i analitičkog usvajanja medijskih sadržaja, kao i na znanje i veštinu kreiranja medijskih poruka u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima novinarstva. Savremeni svet, kao i naše okruženje, jesu kompleksni fenomeni koje je nemoguće sagledati i razumeti kroz neposredno iskustvo. Sva naša saznanja su manje-više posredovana, a najčešći posrednici u tome jesu mediji shvaćeni u najširem smislu (štampa, televizija, radio, internet-portali, društvene mreže...). Koliko god neki smatrali da oni ne utiču na njihov život i životne odluke, dovoljno je da se samo za trenutak upitaju na osnovu čega su izgradili svoje mišljenje o ljudima koje nisu nikada upoznali i događajima kojima nisu prisustovali. Medije ne treba ignorisati i unapred odbacivati, jer to na kraju i nije moguće, već ih treba kritički razumeti, razumevati pravila po kojima funkcionišu, prepoznati njihov ogroman društveni značaj, ali i manipulativne strategije kojima se služe... 

Mediji definitivno utiču i na vrednosti na kojima počiva jedno društvo. Stoga, treba tragati za medijima kojima ćete sa pravom verovati, ali uvek treba biti veoma oprezan!