medijska pismenost
banner

Vodič za samoregulaziju online medija



Ovaj Vodič se bavi pitanjem medijske samoregulacije u digitalnom svijetu. Njime se želi pokazati potreba za etičkim standardima u doba interneta, te sa konkretnim primjerima ilustrirati kako samoregulacijski mehanizmi mogu zaštititi slobodu medija u digitalnom dobu.

Živimo u vremenu u kojem svako može sudjelovati u „dijalogu“, više nego ikada prije. Sloboda medija i sloboda govora danas znače dati svima, a ne samo nekolicini ljudi koji posjeduju ili kontroliraju tradicionalne alate za masovne komunikacije, priliku da razgovaraju i dijele informacije. Svako sa računarom i internetskom vezom može objavljivati u cijelom svijetu.

Proces digitalizacije je uveliko povećao količinu dostupnih informacija, a vladama je otežao kontrolu tih podataka, ako je ona uopće i moguća. Rasprostranjena dostupnost sadržaja koji se smatraju štetnim je uzrokovala zabrinutost jer ne postoji zajedničko razumijevanje pravila koja bi trebala regulirati internet na međunarodnom nivou. Stoga se samoregulacija pojavljuje kao rješenje za povećanje online odgovornosti, a u isto vrijeme pružajući više fleksibilnosti nego je to slučaj sa državnim regulacijama. Također, to je jedini priznati mehanizam koji je naklonjen slobodi govora.

Digitalizacija nije samo promijenila način na koji ljudi komuniciraju već je temeljno i nepovratno transformirala prirodu novinarstva i etike. Dok novi mediji potiču ljude da izražavaju svoja mišljenja, demokratija još uvijek od nezavisnih novinara zahtijeva pouzdane i nepristrane vijesti i analize. Ključna zadaća samoregulatornih mehanizama je poticanje povjerenja javnosti u medije.

Samoregulacija medija ne može uspjeti u represivnom okruženju. Međutim, gdje je sloboda medija zajamčena, samoregulacija može pomoći očuvanju nezavisnosti medija i zaštitit ih od uplitanja vlasti. 1 Mijatović je Predstavnica za slobodu medija u Organizaciji za sigurnost i suradnju u Evropi.

Moj ured želi podržati one koji sudjeluju u novinarstvu - online ili offline - koji žele da se ujedine u svojoj profesionalnosti i koji žele biti odgovorni prema javnosti. Ova publikacija je pokušaj da se odgovori na najčešća pitanja o samoregulaciji koji se javljaju u novim medijima. Ko bi trebao slijediti etičke standarde novinarstva u digitalnoj eri? Jesu li etički kodeksi novinarstva adaptirani za online okruženje? Kakve izazove za samoregulaciju medija donosi konvergencija? Kakav je utjecaj procesa digitalizacije na vijeća za štampu?

Vodič se ne fokusira na određene zemlje već na široki spektar pitanja koja su posebno obrađena u različitim poglavljima. Vodič objašnjava kako internet dramatično osnažuje civilno društvo da poziva medije na odgovornost putem proizvodnje inovativnih oblika medijske odgovornosti i kako internet mijenja institucionalizirane oblike medijske samoregulacije koji su posebno stvoreni za tradicionalne medije.

Napisana u formi „pitanje-odgovor“ ova publikacija slijedi uspješni Vodič za samoregulaciju medija koji je objavljen 2008. godine. Nadam se da će ova nova publikacija imati sličan odjek i da će pomoći čitateljima da nađu rješenja svojih trenutnih problema. Željela bih se zahvaliti svim stručnjacima koji su pisali za ovaj Vodič za njihove izuzetne doprinose.