medijska pismenost
banner

Priručnik za zaštitu dece i mladih od sajber nasilja

Priredile: Dr Ljiljana Bogavac i Dušica Popadić, Izvor: Incest Trauma CentarSajber nasilje uvek nosi rizik da se dogodi seksualno nasilje. Zbog toga, najvažnije je da se o ovoj temi uči od vrtića do fakulteta

Ovaj Priručnik je dobio naziv po filmu „Tagged“. Predstavlja izbor sadržaja koji je originalno postavljen na impresivno bogatom vebsajtu Vlade Australije www.cybersmart.gov.au. Incest Trauma Centar – Beograd je specijalizovana služba za društveni problem seksualnog nasilja u svojoj 20 godini rada. U periodu 2012-2014 god. je nosilac Kampanje Saveta Evrope protiv seksualnog zlostavljanja dece „1 OD 5“, zvanično imenovan za Republiku Srbiju po ugovoru sa Savetom Evrope, Odeljenjem za prava deteta, Strazbur. Ovde se pojavljujemo prevashodno u ulozi organizacije-priređivačice priručnika na način koji je u skladu sa kontekstom u Srbiji u kojem žive deca, mladi i odrasli za koje želimo da mare za decu.

Film „Tagged“ je deo programa Vlade Australije za zaštitu dece i mladih od sajber nasilja. U 2012. godini, nagrađen je zlatnom medaljom na Svetskom Festivalu medija u Hamburgu, i srebrnom medaljom u Njujorku, na Festivalu čije su prestižne nagrade za televiziju i film.