medijska pismenost
banner

Medijska pismenost u BiH

Autor: Lea Tajić, Izvor: InternewsMedijska pismenost u Bosni i Hercegovini pripada kategoriji pionirskih istraživačkih napora u toj državi, koji na sistematičan način traže odgovore na pitanja: šta je medijska pismenost danas, te kako unaprediti nivo medijske pismenosti.

Autorka analizira trenutno stanje, te razmatra razvojne potencijale u skladu s definicijama i parametrima razvoja ove oblasti na nivou Evropske unije, gde se medijska pismenost zagovara kao jedan od osnovnih mehanizama „ak­tivnog građanskog sudelovanja u društvenim procesima“.

Objavljivanjem ove knjige Internews u BiH nastavlja izdavačku delatnost koja ima za cilj podržati razvoj, u BiH za sad nedovoljno zastupljenih naučnih oblasti, kakve su medijsko pravo i medijska pismenost, kao i podržati razvoj istraživačkih kapaciteta u našoj zemlji.

Iako je, po prirodi stvari, medijska pismenost možda više pitanje obrazovnog sistema, nego što je pitanje medijske zajednice i industrije, koji su primarna ciljna grupa Internewsovog interesovanja i aktivnosti u Projektu podrške nezavisnim medijima u BiH, neosporan je značaj medijskog opismenjavanja publike, dakle društva u celini, za podizanje nivoa kvalitete medijskih sadržaja. Ova činjenica je uporište za napore koje Internews ulaže u razvoj medijske pismenosti u BiH

Iza izdavanja ovog istraživanja leži nada da će ono otvoriti širu raspravu o značaju medijske pismenosti za razvoj kako medija tako i društva, kao i pod­staknuti akademsku zajednicu, kreatore obrazovnih ali i medijskih politika, te medijsku zajednicu, na veći angažman u razvoju medijske pismenosti. Knjiga će prvenstveno biti korisna studentima i studenticama društvenih nauka, ali nesumnjivo, ima potencijal da ponudi novo znanje i razumijevanje medijske pis­menosti u kontekstu Bosne i Hercegovine za sve zainteresirane, kao i da inspirira dalja istraživanja.

Knjiga objavljena u okviru USAID-ovog Projekta jačanja nezavisnih medija u BiH koji implementira Internews.