medijska pismenost
banner

Politike medijske i informacione pismenosti u Srbiji

Autorke: Marijana Matović,Snežana Milin Perković,Čak i danas, u srpskom društvu razvija se zamagljeni koncept, blisko vezan ili skoro potpuno sjedinjen sa jakom inicijativom za medijske slobode i odgovorno novinarstvo. Generalno, medijskoj pismenosti se prilazi iz ugla razvoja kritičkog mišljenja i autonomije medijskih korisnika.

(Izvod iz dokumenta)

Kao i u drugim zemljama Jugoistočne Evrope, medijski sistem Srbije je još u procesu tranzicije. Demonopolizacija, depolitizacija i razvoj medijskog tržišta i medijske ekonomije se odvijaju veoma teško i sporo. Rezultati skorašnjih istraživanja pokazuju da je i dalje veoma prisutan snažan politički i ekonomski uticaj na medijske organizacije (Milivojević, 2011, Milivojević, 2012, Barović, 2011, Matić, 2012). Neki autori čak tvrde da u Srbiji promene nisu ni počele, jer se zemlja još uvek bavi problemima prošlosti (Milivojević, 2011). Demokratske promene u srpskom medijskom sistemu poslednjih godina su usmerene na harmonizaciju sa standardima EU. Mnoga medijska istraživanja tvrde da je većina rešenja samo formalno usvojena, bez prave vizije i političke volje za njihovom implementacijom. U Srbiji je koncept medijske pisemenosti prepoznat kroz zahteve koji su deo procesa pridruživanja Evropskoj Uniji. Iako je u strateškim dokumentima (uglavnom u sektoru medija i informisanja) istaknuta njena neophodnost ona je još uvek u incijalnoj fazi razvoja, odnosno samo formalno prepoznata....